Valenta VIP TRAVEL

Балнео Оферти по програмите на НОИ

Допълнителна информация

300 лв.
11 дни/ 10 нощувки
Допълнително описание

Възстановете здравето си през 2023 г.  с програмата на Националния осигурителен институт (НОИ) в хотелите на “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД

28 МАРТ  –  СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМА НОИ ЗА 2023 Г.

 

Възползвайте се от възможността за профилактика и рехабилитация на заболявания на опорно-двигателен апарат, дихателна система, сърдечно-съдова система, бъбречно-урологични, гинекологични заболявания, периферна и централна нервна система.

 

Показания за лечение по програма НОИ в хотелите и балнеохотелите на  “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД

Хотел “Дружба 1”-гр. Банкя

– Сърдечно-съдови заболявания;

– Периферна нервна система; 

– Опорно-двигателен апарат

Хотел “Калина” –

к. к. Боровец

– Опорно-двигателен апарат;

– Дихателна система; 

– Периферна нервна система

Балнеохотел “Констанция”-

вили Костенец

– Опорно-двигателен апарат;

– Периферна нервна система; 

– Дихателна система

Балнеохотел “Велинград”-гр.Велинград

– Опорно-двигателен апарат;

– Периферна нервна система;

– Дихателна система

Балнеохотел “Стряма”-гр. Баня

– Опорно-двигателен апарат;

– Периферна нервна система;

– Централна нервна система

Балнеохотел “Гергана”-

гр. Хисаря

– Бъбречно-урологични заболявания;

– Опорно-двигателен апарат;

– Периферна нервна система

Балнеохотел “Роза”- гр. Стрелча

– Опорно-двигателен апарат;

– Периферна нервна система;

– Гинекологични заболявания

Балнеохотел “Св.Мина”-Бургаски минерални 

бани

– Опорно-двигателен апарат;

  – Периферна нервна система;

–  Централна нервна система 

Хотел “Св.Мина-2”-Бургаски минерални бани

– Опорно-двигателен апарат;

– Периферна нервна система;

– Централна нервна система

Хотел “Черноморка”-

гр. Приморско

– Опорно-двигателен апарат;

– Периферна нервна система;

– Централна нервна система

Балнеохотел “Тинтява”-

гр. Вършец

– Опорно-двигателен апарат;

– Периферна нервна система;

 – Централна нервна система

Хотел “Тинтява-2”- гр. Вършец

– Опорно-двигателен апарат;

– Периферна нервна система;

– Централна нервна система

  Балнеохотел “Люляци”-

к.к. Люляци, Габрово

– Опорно-двигателен апарат;

– Дихателна система;

– Периферна нервна система 

Хотел “Загоре”-Старозагорски минерални бани

– Опорно-двигателен апарат;

– Периферна нервна система;

– Сърдечно-съдови заболявания

Балнеохотел “Павел баня”-гр. Павел баня

– Опорно-двигателен апарат;

– Периферна нервна система;

– Централна нервна система

Балнеохотел “Божур”-

с. Минерални бани, обл. Хасково

– Сърдечно-съдови заболявания; 

– Периферна нервна система;

– Опорно-двигателен апарат

 

I. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ ПО ПРОГРАМАТА
1. За потвърждаване на резервация се заплаща аванс в размер на 50 % от доплащането за 10
дневния престой по Програмата.
2. Заплатеният аванс се приспада от цената за престоя в хотела.
3. Издадена бланка резервация по Програмата е НЕВАЛИДНА при незаплатен аванс в срок
до 5 работни дни от датата на получаване.
4. Сумата по аванса подлежи на пълно възстановяване при анулация 20 и повече дни преди
датата на настаняване
5. При анулация в срок по-кратък от 20 (двадесет) дни и повече от 10 (десет) дни преди датата на
настаняването се възстановява 50 % от заплатения аванс.
6. Заплатеният аванс не подлежи на връщане при анулация в срок по-кратък от 10 дни преди
датата на настаняване.
7. При невъзможност за постъпване по Програмата поради констатирани от наша страна
противопоказания, както и при предоставяне на документ за настъпило форсмажорно обстоятелство или
обстоятелство от съществено значение за клиента, за което той предостави доказателства, заплатеният
аванс се възстановява.
II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА СУМИТЕ, КОИТО ЛИЦАТА ЩЕ
ЗАПЛАЩАТ ПРЕЗ 2023 Г.
1. Хотел “ДРУЖБА 1” – гр. Банкя – 300 лв. (бл. А) и 360 лв. (бл. В)
В цената са включени:
1. Доплащане храна от лицето – 22,00 лв. /на ден/;
2. Туристически данък на ден за едно лице – 0,66 лв.;
3. Туристическа застраховка на ден за едно лице – 1,09 лв.;
4. Резервация за постъпване при изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация – 30,00 лв.;
5. Ползване на външен и вътрешен минерален басейн с джакузи (според сезона) – 3,25/ 9,25 лв. /на ден/.

2. Хотел “КАЛИНА”- к. к. Боровец – 320 лв.
В цената са включени:
1. Доплащане храна от лицето – 22,00 лв. / на ден/;
2. Туристически данък на ден за едно лице – 1,09 лв.;
3. Туристическа застраховка на ден за едно лице – 1,09 лв.;
4. Резервация за постъпване при изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация – 30,00 лв.;
5. Ползване на парна баня (по график), фитнес – 4,82 лв. /на ден/.

 

3. Балнеохотел ,,КОНСТАНЦИЯ’’ – к. к. вили Костенец – 300 лв. (бл. А – ет. 2 и ет. 6)
и 360 лв. (бл. А – ет. 3, ет. 4, ет. 5 и бл. Б)
В цената са включени:
1. Доплащане храна от лицето – 22,00 лв. /на ден/;
2. Туристически данък на ден за едно лице – 0,55 лв.;
3. Туристическа застраховка на ден за едно лице – 1,09 лв.;
4. Резервация за постъпване при изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация – 30,00 лв.;
5. Ползване на вътрешен и външен минерален басейн (според сезона), джакузи, зона за релакс, фитнес –
3,36/ 9,36 лв. /на ден/.

4. Балнеохотел „ВЕЛИНГРАД” – гр. Велинград – 370 лв.
В цената са включени:
1. Доплащане храна от лицето – 22,00 лв. /на ден/;
2. Туристически данък на ден за едно лице – 1,36 лв.;
3. Туристическа застраховка на ден за едно лице – 1,09 лв.;
4. Резервация за постъпване при изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация – 30,00 лв.;
5. Ползване на вътрешен и външен минерален басейн (според сезона), джакузи, зона за релакс, фитнес –
9,55 лв. /на ден/.

5. Балнеохотел “ГЕРГАНА”- гр. Хисаря – 370 лв.
В цената са включени:
1. Доплащане храна от лицето – 22,00 лв. /на ден/;
2. Туристически данък на ден за едно лице – 0,63 лв.;
3. Туристическа застраховка на ден за едно лице – 1,09 лв.;
4. Резервация за постъпване при изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация – 30,00 лв.;
5. Ползване на вътрешен или външен минерален басейн с джакузи (според сезона), подводни
релаксиращи легла (летен сезон), фитнес – 10,28 лв. /на ден/.

6. Балнеохотел „РОЗА”- гр. Стрелча – 370 лв.
В цената са включени:
1. Доплащане храна от лицето – 22,00 лв. /на ден/;
2. Туристически данък на ден за едно лице – 0,65 лв.;
3. Туристическа застраховка на ден за едно лице – 1,09 лв.;
4. Резервация за постъпване при изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация – 30,00 лв.;
5. Ползване на вътрешен минерален басейн, зона за релакс, външен минерален басейн (летен сезон),
фитнес – 10,26 лв. /на ден/.

7. Балнеохотел „ТИНТЯВА”- гр. Вършец – 340 лв.
В цената са включени:
1. Доплащане храна от лицето – 22,00 лв. /на ден/;
2. Туристически данък на ден за едно лице – 0,87 лв.;
3. Туристическа застраховка на ден за едно лице – 1,09 лв.;
4. Резервация за постъпване при изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация – 30,00 лв.;
5. Изготвяне на индивидуална програма за спазване след края на престоя, ползване на вътрешен или
външен минерален басейн (според сезона), парна баня (еднократно за престоя), фитнес – 7,04 лв. /на
ден/.

8. Хотел “ТИНТЯВА 2”- гр. Вършец – 300 лв.
В цената са включени:
1. Доплащане храна от лицето – 22,00 лв. /на ден/;
2. Туристически данък на ден за едно лице – 0,65 лв.;
3. Туристическа застраховка на ден за едно лице – 1,09 лв.
4. Резервация за постъпване при изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация – 30,00 лв.
5. Изготвяне на индивидуална програма за спазване след края на престоя, ползване на вътрешен или
външен минерален басейн (според сезона), парна баня (еднократно за престоя) в БХ „Тинтява”, фитнес
– 3,26 лв. /на ден/.

9. Балнеохотел “СВЕТИ МИНА”- Бургаски минерални бани – 380 лв.
В цената са включени:
1. Доплащане храна от лицето – 22,00 лв. /на ден/;
2. Туристически данък на ден за едно лице – 0,65 лв.;
3. Туристическа застраховка на ден за едно лице – 1,09 лв.;
4. Резервация за постъпване при изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация – 30,00 лв.;
5. Ползване на външен минерален басейн и шезлонг или парна баня, джакузи басейн или солна стая;
музикални вечери – минимум 1 път за престоя – 11,26 лв. /на ден/.

10. Хотел “СВЕТИ МИНА – 2” – Бургаски минерални бани – 380 лв.
В цената са включени:
1. Доплащане храна от лицето – 22,00 лв. /на ден/;
2. Туристически данък на ден за едно лице – 0,65 лв.;
3. Туристическа застраховка на ден за едно лице – 1,09 лв.;
4. Резервация за постъпване при изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация – 30,00 лв.;
5. Ползване на външен минерален басейн (летен сезон) в БХ „Свети Мина” или джакузи басейн в хотел
„Свети Мина – 2“ или солна стая; музикални вечери – минимум 1 път за престоя – 11,26 лв. /на ден/.

11. Хотел “ЧЕРНОМОРКА”- гр. Приморско – 400 лв.
В цената са включени:
1. Доплащане храна от лицето – 22,00 лв. /на ден/;
2. Туристически данък на ден за едно лице – 0,55 лв.;
3. Туристическа застраховка на ден за едно лице – 1,09 лв.;
4. Резервация за постъпване при изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация – 30,00 лв.;
5. Ползване на външен басейн и шезлонг; комплекс упражнения „Морска ведрина на плажа“, солна
стая; музикални вечери – минимум 1 път за престоя – 13,36 лв. /на ден/.

12. Хотел “ЗАГОРЕ”- Старозагорски минерални бани – 330 лв.
В цената са включени:
1. Доплащане храна от лицето – 22,00 лв. /на ден/;
2. Туристически данък на ден за едно лице – 0,87 лв.;
3. Туристическа застраховка на ден за едно лице – 1,09 лв.;
4. Резервация за постъпване при изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация – 30,00 лв.;
5. Изготвяне на индивидуална програма за спазване след края на престоя, вътрешен минерален басейн,
фитнес, отопляеми лежанки – 6,04 лв. /на ден/.

13. Балнеохотел „ПАВЕЛ БАНЯ” – гр. Павел баня – 390 лв.
В цената са включени:
1. Доплащане храна от лицето – 22,00 лв. /на ден/;
2. Туристически данък на ден за едно лице – 1,31 лв.;
3. Туристическа застраховка на ден за едно лице – 1,09 лв.;
4. Резервация за постъпване при изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация – 30,00 лв.;
5. Ползване на парна баня или сауна, шоково ведро, фитнес, вътрешен минерален басейн (в определени
часове) – 11,60 лв. /на ден/.

14. Балнеохотел “БОЖУР” – с. Минерални бани, обл. Хасково – 360 лв.
В цената са включени:
1. Доплащане храна от лицето – 22,00 лв. /на ден/;
2. Туристически данък на ден за едно лице – 1,64 лв.;
3. Туристическа застраховка на ден за едно лице – 1,09 лв.;
4. Резервация за постъпване при изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация – 30,00 лв.;
5. Изготвяне на индивидуална програма за спазване след края на престоя, вътрешен или външен
минерален басейн (според сезона), фитнес – 8,27 лв. /на ден/.

15. Балнеохотел „СТРЯМА”- гр. Баня – 370 лв.
В цената са включени:
1. Доплащане храна от лицето – 22,00 лв. /на ден/;
2. Туристически данък на ден за едно лице – 0,87 лв.
3. Туристическа застраховка на ден за едно лице – 1,09 лв.
4. Резервация за постъпване при изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация – 30,00 лв.
5. Ползване на вътрешен или външен минерален басейн с джакузи (според сезона), фитнес – 10,04 лв.
/на ден/.

16. Балнеохотел „ЛЮЛЯЦИ”- к. к. Люляци, обл. Габрово – 340 лв.
В цената са включени:
1. Доплащане храна от лицето – 22,00 лв. /на ден/;
2. Туристически данък на ден за едно лице – 0,55 лв.;
3. Туристическа застраховка на ден за едно лице – 1,09 лв.;
4. Резервация за постъпване при изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация – 30,00 лв.;
5. Ползване на външен отопляем басейн или релакс зона (парна баня, сауна, контрастен душ) според
сезона, пешеходни походи с планински водач – 7,36 лв. /на ден/.

Условия за ползване на програмата

 

Изпрати запитване